Bokkapitler 2018 - Tord Skogedal Lindén

Bokkapitler

  • Kuhnle, Stein; Lindén, Tord Skogedal Velferdspolitikk i EU og dens konsekvenser for Norge. I: Den norske velferdsstaten. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 978-82-05-50612-1.. sider 262-277
  • Kuhnle, Stein; Lindén, Tord Skogedal Norge - et annerledesland?. I: Den norske velferdsstaten. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 978-82-05-50612-1.. sider 245-261