Bokkapitler 2011 - Tord Skogedal Lindén

Bokkapitler

  • Kuhnle, Stein; Lindén, Tord Skogedal Norge i møte med Europa. I: Den norske velferdsstaten. Gyldendal Akademisk 2011 ISBN 978-82-05-39084-3.. sider 271-307