Bokkapitler 2018 - Samfunn, miljø og kultur - [Uni Research Rokkansenteret]

Bokkapitler

  • Eimhjellen, Ivar; Steen-Johnsen, Kari; Folkestad, Bjarte; Ødegård, Guro Changing patterns of volunteering and participation. I: Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway. Springer 2018 ISBN 9783319772639.. sider 25-65