Artikler 2009 - Jesper Blinkenberg

Artikler

  • Blinkenberg, Jesper; Hunskår, Steinar Elektronisk kommunal beredskapsplan i legevaktsentral. Tidsskrift for Den norske legeforening 2009 ; Volum 129 (16). s. 1624-1627
  • Blinkenberg, Jesper; Hunskaar, Steinar Elektronisk kommunal beredsskapsplan i legevaktsentral. Tidsskrift for Den norske legeforening 2009 ; Volum 129. s. 1624-1627