Om personen

Stephanie Mayer er utdannet meteorolog. Som stipendiat jobbet hun med nye metoder for å måle og simulere lokale prosesser i det atmosfæriske grenselaget.
I løpet av de senere år har hun skiftet forsningsaktiviteten mot regionale klimaframskrivninger for Europa og Skandinavia.
Et viktig moment er å utvikle klimatjenester som inneholder formidling av forskningsresultater og dialog med interessenter

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Rapporter

  • Hanssen-Bauer, Inger; Førland, E. J.; Haddeland, Ingjerd; Hisdal, Hege; Lawrence, Deborah; Mayer, Stephanie; Nesje, Atle; Nilsen, Jan Even Øie; Sandven, Stein; Sandø, Anne Britt; Sorteberg, Asgeir; Ådlandsvik, Bjørn Climate in Norway 2100 - a knowledge base for climate adaptation. NCCS report no. 1 2017. 48 sider
  • Hanssen-Bauer, Inger; Førland, Eirik J.; Haddeland, Ingjerd; Hisdal, Hege; Mayer, Stephanie; Nesje, Atle; Nilsen, Jan Even Øie; Sandven, Stein; Sandø, Anne Britt; Sorteberg, Asgeir; Ådlandsvik, Bjørn Klima i Norge 2100 - Kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning oppdatert 2015. Norsk Klimaservicesenter 2015. 203 sider

Andre publikasjoner

  • Mayer, Stephanie; Kolstad, Erik Wilhelm; Sobolowski, Stefan Pieter; Stiller-Reeve, Mathew Alexander; Pontoppidan, Marie Louise Nielsen Climate Services at the Bjerknes Centre. 2017.
  • Kral, Stephan T.; Reuder, Joachim; Mayer, Stephanie; Jonassen, Marius Opsanger; Vihma, Timo; Bange, Jens; Wrenger, Burkhard; Raasch, Sigfried; Sorbjan, Zbigniew; Båserud, Line; Bhandari, Anak The ISOBAR project (2016-2018) - Observations on the stable polar Atmospheric Boundary Layer from Remotely Piloted Aircraft Systems. 2016.
  • Kral, Stephan T.; Reuder, Joachim; Mayer, Stephanie; Jonassen, Marius Opsanger; Vihma, Timo; Bange, Jens; Wrenger, Burkhard; Raasch, Siegfried; Maronga, Björn; Sorbjan, Zbigniew; Båserud, Line; El Guernaoui, Omar; Bhandari, Anak The ISOBAR project (2016–2018) – Observations on the stable polar Atmospheric Boundary Layer from Remotely Piloted Aircraft Systems. 2016.
  • Kral, Stephan T.; Reuder, Joachim; Mayer, Stephanie; Jonassen, Marius Opsanger; Vihma, Timo Pekka; Bange, Jens; Wrenger, Burkhard; Raasch, Siegfried; Maronga, Björn; Sorbjan, Zbigniev; Båserud, Line; El Guernaoui, Omar; Bhandari, Anak The ISOBAR project (2016–2018) – Observations on the stable polar Atmospheric Boundary Layer from Remotely Piloted Aircraft Systems. 2016.
  • Mayer, Stephanie; Sorteberg, Asgeir; Dyrrdal, Anita Verpe Non-­stationary extreme value analysis for precipitation over Norway. 2016.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2018-07-16 17:17:20