Om personen

Ekspertise:

  • Medikalisering og overdiagostikk
  • Medisinsk etikk og vitenskapsteori
  • Kvalitative forskningsmetoder

Stefán Hjörleifsson fullførte utdanning som lege i Bergen i 1998 og spesialistutdanning i allmennmedisin i 2011. Han har bachellorgrad i filosofi, er godkjent veileder i allmennmedisin og har vært veileder for to veiledningsgrupper. Han har doktorgrad i medisin fra 2008 med avhandlingen Genetics, risk and medicalisation – A case study of preventive genetic technologies in Iceland. Han har vært førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen siden 2008 og har arbeidet som fastlege i varierende stillingsbrøk siden 2001. Han har vært styremedlem i Norsk forening for allmennmedisin siden 2016, medlem av fagrådet for Allmennmedisinsk forskningsfond siden 2014, og styremedlem i Filosofisk poliklinikk siden 1998. 

I 2015-2016 var han gjesteforsker ved University of Warwick i England der han skrev boken God praksis – Om medisin og etikk som ble publisert i 2017.

Stefán Hjörleifsson har siden 2016 vært ansatt som forsker II ved Allmennmedisinsk forskningsenhet og som vitenskapelig koordinator for Nasjonal forskerskole i allmennmedisin. Han er veileder for prosjekter som omhandler depresjon i allmennpraksis, medisinsk uforklarte plager og symptomer, overdiagnostikk og medisinsk pedagogikk.

Publikasjoner

Artikler

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:16:41