Om personen

Rune Ervik er statsviter med hovedfag i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen 1991 og han har doktorgrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen 2000. Ervik har arbeidet ved Rokkansenteret og tidligere Senter for samfunnsforskning siden 1991. Hans avhandling studerte skatteutgifter og sosialpolitikk i åtte land fra ulike velferdsmodeller.  Forskningsinteresser og publisering inkluderer sosial- og velferdspolitikk i komparativt og historisk perspektiv, rollen til internasjonale organisasjoner i sosialpolitikken, aldringspolitikk, eldreomsorgstjenester og pensjonsreformpolitikk med utgangspunkt i institusjonelle og politikkidé perspektiver.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

Bokkapitler

  • Kuhnle, Stein; Ervik, Rune Velferdsstatens politiske grunnlag. I: Den norske velferdsstaten. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 978-82-05-50612-1.. sider 41-69
  • Ervik, Rune; Kildal, Nanna; Nilssen, Even Introduction. I: New Contractualism in European Welfare State Policies. Ashgate 2015 ISBN 9781472445056.. sider 1-15
  • Ervik, Rune; Kildal, Nanna; Nilssen, Even Contractualism and the Emergence of a New Welfare Regime. I: New Contractualism in European Welfare State Policies. Ashgate 2015 ISBN 9781472445056.. sider 193-209
  • Ervik, Rune; Kildal, Nanna From Collective to Individual Responsibility? Changing Problem Definitions of the Welfare State. I: New Contractualism in European Welfare State Policies. Ashgate 2015 ISBN 9781472445056.. sider 93-117
  • Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal Introducing ageing policy: challenges, ideas and responses in Europe. I: The Making of Ageing Policy: Theory and Practice in Europe. Edward Elgar Publishing 2013 ISBN 9781781952474.. sider 1-26
Alle bokkapitler

Rapporter

Alle rapporter

Andre publikasjoner

  • Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal; Ring, Patrick John Understanding pension politics: Comparing pension reform discourses in Norway and the UK. 2018.
  • Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal Samhandling mellom frivillige og offentlige aktører i eldreomsorgen. 2018.
  • Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal Trends and dilemmas of prioritization within Long Term Care (LTC) in Denmark, England and Norway: Towards increasing inequalities?. 2018.
  • Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal Samhandling frivillig sektor og kommuner i eldreomsorgen. 2017.
  • Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal Ulike strategier for å øke avgangsalderen i Norge og Storbritannia: pensjonsreformer og normative dilemma. 2016.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:16:13