Om personen

Utdanning

Ph.d. psykologi

Forskningsinteresser

autisme, musikkterapi, prematur, funksjonshemninger, rehabilitering

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

  • Bidzan, Mariola; Bieleninik, Lucja; Szulman-Wardal, Aleksandra Niepełnosprawność ruchowa w ujęciu biopsychospołecznym. Wyzwania diagnozy, rehabilitacji i terapii [Motor disability in the biopsychosocial approach. The challenges of diagnosis, rehabilitation and therapy]. Harmonia 2015 ISBN 978-83-7744-055-1. 472 sider.

Bokkapitler

  • Bieleninik, Lucja Wczesna interwencja wobec dziecka z grupy ryzyka i jego rodziny na oddziale noworodkowym i niemowlęcym [Early intervention for a high-risk child and its family in neonatal and pediatric intensive care unit]. I: Wczesna interwencja logopedyczna. Seria Logopedia XXI Wieku. Gdansk: Harmonia 2016 ISBN 978-83-7744-106-0.. sider 676-702
  • Bidzan, Ilona; Koss, Joanna; Bieleninik, Lucja Mózgowe porażenie dziecięce – uwarunkowania biopsychospołeczne [Cerebral palsy – biopsychosocial determinants]. I: Niepełnosprawność ruchowa w ujęciu biopsychospołecznym. Wyzwania diagnozy, rehabilitacji i terapii [Motor disability in the biopsychosocial approach. The challenges of diagnosis, rehabilitation and therapy]. Gdansk: Harmonia 2015 ISBN 978-83-7744-055-1.. sider 101-116

Andre publikasjoner

Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:16:16