Om personen

Lise Hellebø Rykkja er statsviter med hovedfag i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen 1998 og hun har doktorgrad i administrasjon og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen i 2008. Rykkja har arbeidet som forsker ved Rokkansenteret og tidligere Senter for samfunnsforskning siden 1999. Hennes avhandling studerte regulering og organisering av mattrygghet i Norge og fire andre europeiske land, samt EU. Hennes forskningsinteresser og erfaring omfatter studier av offentlige myndigheter og forvaltning på sentralt og lokalt nivå innenfor flere politikkområder, blant annet samfunnssikkerhet og beredskap, krisehåndtering og regulering av risiko, med utgangspunkt i organisasjonsteori og institusjonell teori. Hennes vitenskapelige arbeider tar særlig for seg styring, regulering og samordning mellom ulike myndigheter og aktører i samfunnet.

Lise Hellebø Rykkja har hovedstilling som førsteamanuensis ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Her leder hun EU-prosjektet: TROPICO – Transforming into Open, Innovative and Collaborative Governments

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

Bokkapitler

Alle bokkapitler

Rapporter

Alle rapporter

Andre publikasjoner

  • Christensen, Tom; Lægreid, Per; Rykkja, Lise H. Reforming the Norwegian Police Between Structure and Culture. Community or Emergency Police?. 2016.
  • Greve, Carsten; Lægreid, Per; Rykkja, Lise H. A Nordic Administrative Reform Model seen from the top - active reformers and high performing public administrations. 2016.
  • Neby, Simon; Rykkja, Lise H. Possible roles of performance indicators for governance legitimacy in wicked policy areas - climate change and public safety. 2019.
  • Jahnsen, Synnøve Økland; Rykkja, Lise H. Coordinating for Analytical and Punitive Capacity: The Case of Work-related Crime in Norway. 2018.
  • Lægreid, Per; Rubecksen, Kristin; Rykkja, Lise H. Administrative accountability and reputation. The case of the Norwegian central agencies.. 2018.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Tidligere prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:16:20