Om personen

Kristin Rubecksen er utdannet statsviter med doktorgrad fra Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen fra 2010. Hun har særlig jobbet med statlig organisering, endringer og utviklingstrekk i Norge, Belgia og Irland. Sentrale problemstillinger har vært knyttet til styring, kontroll og autonomi.
I senere tid har hun vært opptatt av ansvarsproblematikk i helsesektoren, på NAV-området og immigrasjonsfeltet. Rubecksen har også nylig arbeidet med en følgeevaluering av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) på oppdrag fra Helsedirektoratet, samhandling mellom ulike statlige aktører på arbeidslivskriminalitetsfeltet (oppdragsgiver: Arbeids- og sosialdepartementet) og en følgeevaluering av nytt styringsrammeverk for Fylkesmannen (oppdragsgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet). For tiden arbeider Rubecksen med en evaluering av nærpolitireformen (for Difi) og deltar også i et større forskningsprosjekt om organisering og samfunnssikkerhet (Organizing for Societal Security and Crisis Management: Building Governance Capacity and Legitimacy (GOVCAP) - NFR 238016/H20). 
Rubecksen har bred metodisk kompetanse som omfatter både kvalitative og kvantitative metoder og analyser. Hun har omfattende erfaring med utforming av store spørreskjemaundersøkelser, innsamling til og bruk av andre offentlige databaser slik som Forvaltningsdatabasen (http://www.nsd.uib.no/polsys/forvaltning/).

Publikasjoner

Artikler

Bokkapitler

  • Rubecksen, Kristin; Førde, Johannes Sandvik; Lægreid, Per; Rykkja, Lise H. Organizing for societal security and crisis management in Germany, the Netherlands, Norway, Sweden and the United Kingdom.. I: Societal Security and Crisis Management. Governance Capacity and Legitimacy. Palgrave Macmillan 2018 ISBN 978-3-319-92302-4.. sider 22-51
  • Førde, Johannes Sandvik; Lægreid, Per; Rubecksen, Kristin; Rykkja, Lise H. Organizing for Societal Security and Crisis Management in Germany, the Netherlands, Norway, Sweden and the UK. I: Societal Security and Crisis Management. Governance Capacity and Legitimacy. Palgrave Macmillan 2018 ISBN 978-3-319-92302-4.. sider 27-51
  • Lægreid, Per; Rubecksen, Kristin Welfare reforms, accountability and performance. I: The Routledge Handbook to Accountability and Welfare State Reforms in Europe. Routledge 2016 ISBN 978-1-472-47059-1.. sider 146-162

Rapporter

Alle rapporter

Andre publikasjoner

  • Rubecksen, Kristin; Lægreid, Per Administrative accountability and reputation: The Case of Norwegian Central Agencies.. 2018.
  • Lægreid, Per; Rubecksen, Kristin; Rykkja, Lise H. Administrative accountability and reputation. The case of the Norwegian central agencies.. 2018.
Se alle publikasjoner i CRIStin

Tidligere prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-11-22 18:17:44