Om personen

Utdanning:
Sosionom, cand. socion.
Videreutdanning konsultasjon og veiledning
Praktisk pedagogisk utdanning
Godkjent FO-veileder

Forsknings-/kompetanseområder:
- metodisk sosialt arbeid og barnevern (utviklingsarbeid)
- veiledning og undervisning
- barn og voksne i møte med barnevernet (brukermedvirkning og beslutningsprosesser)

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bokkapitler

  • Havnen, Karen J Skaale Familieråd som beslutningsmodell i barnevernet. I: Beslutninger i barnevernet. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02684-8.. sider 162-177
  • Havnen, Karen J Skaale Barnas helse og fungering.. I: Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak.. Bergen: RKBU Vest, Uni Research Helse 2015 ISBN 978-82-92970-89-8.. sider 95-114
  • Skilbred, Dag Tore; Havnen, Karen J Skaale Råd og veiledning som hjelpetiltak. I: Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak.. Bergen: RKBU Vest, Uni Research Helse 2015 ISBN 978-82-92970-89-8.. sider 115-155
  • Havnen, Karen J Skaale Er plassering alltid bra? Barnevernets moglege skadelege effektar på barn. I: Mangfold og utvikling - sosialt arbeid i ny tid. En artikkelsamling om sosialt arbeid 2011-2015.. Oslo: Fellesorganisasjonen,Seksjonsrådet for sosionomer 2015 ISBN 978-82-90858-12-9.. sider 71-88

Rapporter

Alle rapporter

Andre publikasjoner

  • Vis, Svein Arild Myhra; Lauritzen, Camilla; Fossum, Sturla; Havnen, Karen J Skaale Svakheter i barnevernets system for undersøkelse av saker. 2018.
  • Vis, Svein Arild Myhra; Lauritzen, Camilla; Fossum, Sturla; Havnen, Karen J Skaale Svakheter i barnevernets system for undersøkelse av saker. 2018.
  • Lauritzen, Camilla; Vis, Svein Arild; Havnen, Karen J Skaale; Fossum, Sturla Barnevernets undersøkelsesarbeid: Evaluering av Kvellomalen. 2018.
  • Havnen, Karen J Skaale; Lauritzen, Camilla; Fossum, Sturla; Vis, Svein Arild Assessment frameworks for child welfare investigations – differences and similarities in the Nordic countries. 2018.
  • Kojan, Bente Heggem; Hennum, Nicole; Havnen, Karen J Skaale; Fauske, Halvor; Christiansen, Øivin Social work, decision-making and complexity. 2017.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:15:53