Om personen

Utdanning:
psykolog, PhD

Forsknings-/kompetanseområde:
Tidlige risikofaktorer/Livsløpsepidemiologi
Årsaker og konsekvenser av alkohol- og rusbruk
Årsaker og konsekvenser av psykiske lidelser

Doktorgradsavhandling:
Foetal and early origins of old age health. Linkage between birth records and the old age cohort of the Hordaland Health Study (HUSK)

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Andre publikasjoner

  • Aas, Randi Wågø; Thørrisen, Mikkel Magnus; Innerby, Cecilie Karlstad; Skogen, Jens Christoffer Alcohol and impairments at work and home: How much matters more than how often. 2018.
  • Skogen, Jens Christoffer; Knudsen, Ann Kristin; Mykletun, Arnstein Medias formidling av alkoholforskning. 2010.
  • Mykletun, Arnstein; Skogen, Jens Christoffer; Knudsen, Ann Kristin Den kronglete veien frem til effektiv behandling. 2010.
  • Skogen, Jens Christoffer; Mykletun, Arnstein Demens utfordrer både velferden og folkehelsen. 2010.
Se alle publikasjoner i CRIStin

Publikasjoner

Forskningstema

cp: 2019-12-04 11:16:47