Om personen

Utdanning:
PhD

Forsknings-/kompetanseområder:

 • beslutningsprosesser i barnevernet
 • barn i fosterhjem
 • systematisk tiltaksarbeid og evaluering av hjelpetiltak
 • brukemedvirkning og empowerment
 • kvalitativ metode, implementering og evaluering

Doktorgradsavhandling:
Christiansen, Ø. (2011). Når barn plasseres utenfor hjemmet: beslutninger, forløp og relasjoner. Under barnevernets (ved)tak. Avhandling ph.d., Universitetet i Bergen.

Medlem av redaksjonsrådet for tidsskriftet Norges Barnevern

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

Bokkapitler

 • Kojan, Bente Heggem; Christiansen, Øivin Å fatte beslutninger i barnevernet. I: Beslutninger i barnevernet. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02684-8.. sider 19-33
 • Christiansen, Øivin; Kojan, Bente Heggem Beslutningslandskapet i barnevernet. I: Beslutninger i barnevernet. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02684-8.. sider 15-18
 • Kojan, Bente Heggem; Marthinsen, Edgar; Christiansen, Øivin Beslutninger i meldingsarbeidet. I: Beslutninger i barnevernet. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02684-8.. sider 62-75
 • Christiansen, Øivin; Kojan, Bente Heggem Beslutninger om hjelpetiltak i hjemmet. I: Beslutninger i barnevernet. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02684-8.. sider 92-107
 • Christiansen, Øivin; Iversen, Oddmar; Kojan, Bente Heggem Beslutninger om plassering utenfor hjemmet. I: Beslutninger i barnevernet. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02684-8.. sider 108-129
Alle bokkapitler

Rapporter

Alle rapporter

Andre publikasjoner

 • Christiansen, Øivin Barna i barnevernet - hva slags hjelp har de behov for?. 2018.
 • Kojan, Bente Heggem; Hennum, Nicole; Havnen, Karen J Skaale; Fauske, Halvor; Christiansen, Øivin Social work, decision-making and complexity. 2017.
 • Kojan, Bente Heggem; Christiansen, Øivin Hvordan kan barnevernet håndtere sosial ulikhet?. 2017.
 • Christiansen, Øivin Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak. 2017.
 • Christiansen, Øivin Hjelper hjelpetiltakene?. 2017.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:16:51