Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

Bokkapitler

  • Johansen, Ingrid H. Trussel om selvmord. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3.. sider 229-234
  • Johansen, Ingrid H. Pasienter med rusproblemer eller psykiske lidelser. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3.. sider 260-267

Rapporter

Andre publikasjoner

  • Morken, Tone; Johansen, Ingrid H.; Alsaker, Kjersti Risk factors for aggressive incidents in emergency primary care-a qualitative study. 2016.
  • Flatøy, Gro; Johansen, Ingrid H.; Baste, Valborg; Rostad, Judith; Aasland, Olaf Gjerløw; Morken, Tone Changes in violence against doctors in Norway between 1993 and 2014. 2016.
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-10-19 13:15:28