Om personen

Forskning og kompetanse:

 • Overvåkning av bunndyr i ferskvann
 • Biologisk respons på inngrep
 • Biologisk mangfold gjennom tid og rom
 • Fortidens klima
 • Biotopjusteringer
 • Undervisning og veiledning universitetsnivå studenter

Alle publikasjoner i CRIStin

Utvalgte publikasjoner:

Velle, Gaute; Brodersen, Klaus P; Birks, Harry John Betteley; Willassen, Endre. Inconsistent results should not be overlooked: A reply to Brooks et al. (2012). The Holocene 2012 ;Volum 22.(12) S. 1501-1508 UIB UNI

Velle, Gaute; Telford, Richard; Heiri, Olivier; Kurek, Joshua; Birks, Harry John Betteley. Testing intra-site transfer functions: an example using chironomids and water depth. Journal of Paleolimnology 2012 ;Volum 48.(3) s. 545-558 UIB UNI

Paus, Aage; Velle, Gaute; Berge, Jan. The Lateglacial early Holocene vegetation and enviorment in the Dovre mountains, central Norway, as signalled in two Lateglacial nunatak lakes.. Quatemary Science Reviews 2011 ;Volum 30.(13-14) s. 1780-1796.

Velle, Gaute; Kongshavn, Katrine; Birks, Harry John Betteley. Minimizing the edge-effect in envioronmental reconstructions by trimming the calibration set: Chironomidinferred temperates from Spitsbergen. The Holocene 2011; Volum 21.(3) s. 417-430 UIB.

Lods-Crozet, B., Lencioni, V., Olafsson, J.S., Snook, D.L., Velle, G., Brittain, J.E., Castella, E., Rossaro, B. 2001. Chironomid (Diptera : Chironomidae) communities in six European glacier-fed streams. Freshwater Biology, 46: 1791-1809.

Raddum, Fjellheim, Velle. 2008. Increased growth and distribution of Ephemerella aurivillii (Ephemeroptera) after hydropower regulations of the Aurland catchment in Western Norway. River Research and Applications.24: 1-10.

Velle, G., Larsen, J., Eide, W., Peglar, S., Birks, H.J.B. 2005. Holocene environmental history and climate of Råtåsjøen, a low alpine lake in central Norway. Journal of Paleolimnology, 33: 129-153.

Velle, G., Birks H.J.B, Brooks S.J., Willassen E. 2005. Chironomids as tool for inferring Holocene climate: An assessment based on six sites in southern Scandinavia. Quaternary Science Reviews, 24: 1429-1462.

Velle G, Brodersen KP, Birks HJB, Willassen E (2010) Midges as quantitative temperature indicator species: lessons for palaeoecology. The Holocene 20: 989-1002.

Reuss NS, Hamerlík L, Velle G, Michelsen A, Pedersen O, Brodersen KP (in press) Chironomids occupy several trophic levels within West Greenland lakes: Implications for food web studies. Limnology & Oceanography

Utvalgte bøker:

Velle G., and Heiri O. (2013) Postglacial Europe. In: Elias S.A. (ed.) The Encyclopedia of Quaternary Science, Vol. 1, pp. 386-397. Amsterdam: Elsevier

Hodkinson ID, Babenko A, Behan-Pelletier V, Bocher J, Boxshall G, Brodo F, Coulson SJ, De Smet W, Dózsa-Farkas K, Elias S, Fjellberg A, Fochetti R, Foottit R, Hessen D, Hobaek V, Koponen S, Liston A, Makarova O, Marusik YM, Michelsen V, Mikkola K, Pont A, Rueda P, Savage J, Smith H, Samchyshyna L, Velle G, Vikberg V, Wall DH, Weider LJ, Wetterich S, Yu Q, Zinovjev A. In press. Arctic Biodiversity assessment: Terrestrial and Freshwater Invertebrates. Arctic Council.

Utvalgte rapporter:

Raddum G, Fjellheim A, Velle G. 2005. Populasjonsstruktur hos bunndyr i Aurlandselva i relasjon til endringer i vannføring og temperatur. Miljøbasert vannføring rapport 3-05

Pulg U, Velle G. 2012. Overvannstilførsel fra nytt terminalområde mot Lønningsbekken. LFI notat

Velle G, Pulg U, Andersen GL, Haave M, Schneider S. 2013. Biologiske og kjemiske undersøkelser i vassdrag ved Bergen Lufthavn Flesland. LFI rapport 212
Halvorsen GA,

Velle G. (2012) Bunndyrundersøkelser i Bjørnaråa og Fjellskardåna i forbindelse med utbyggingen av Brokke Sør / Nord. LFI-notat

Velle G, Pulg U, Haave M. (2013) Risikovurdering av miljøgifter i sedimenter i Lønningsbekken. LFI rapport 213

Velle G, Telford R, Skjelkvaale BL, C.Curtis, L.Eriksson, A.Fjellheim, J.Fölster, G.A.Halvorsen, og 12 andre (in press) 30 years of biodiversity trends in European fresh waters. ICP Waters rapport

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Rapporter

 • Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Landro, Yngve; Pulg, Ulrich; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven Erik; Stranzl, Sebastian Franz Gytefisktelling og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2016.. Uni Research Miljø 2017. 33 sider LFI Uni Miljø(292)
 • Velle, Gaute; Haave, Marte; Espedal, Espen Olsen; Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian Franz Biologiske og kjemiske undersøkelser i vassdragene ved Bergen Lufthavn høsten 2015. Uni Research Miljø LFI 2016. 59 sider
 • Haave, Marte; Velle, Gaute Gjennomgang av kjemiske målinger i vann fra 2010 til 2016 ved Bergen Lufthavn. Uni Research Miljø SAM-Marin 2016.
 • Lehmann, Gunnar Bekke; Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred A.; Normann, Eirik; Velle, Gaute; Vollset, Knut Wiik; Wiers, Tore Undersøkelser i Jørpelandsåna, 2015.. Uni Research AS 2016. 30 sider LFI Uni Miljø(267)
 • Skoglund, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir; Normann, Eirik; Wiers, Tore; Lehmann, Gunnar Bekke; Skår, Bjørnar; Pulg, Ulrich; Vollset, Knut Wiik; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven Erik; Stranzl, Sebastian Franz Gytefisktelling og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2015.. Uni Research AS 2016. 41 sider LFI Uni Miljø(266)
Alle rapporter

Andre publikasjoner

Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2017-08-20 22:15:45