Om personen

Eystein Jansen (født 28. februar 1953) er forskningsleder og professor i klimaforskning ved Bjerknessenteret (BCCR) i Bergen. Jansen har særlig forsket på rekonstruksjon av tidligere tiders havstrømmer og klimaendringer ved hjelp av analyse av havbunnssedimenter (paleooseanografi) Han tok doktorgrad i maringeologi ved Universitetet i Bergen i 1984. Han har publisert over 70 vitenskapelige artikler, hvorav flere publisert i Nature.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

  • Alfsen, Knut H.; Hessen, Dag Olav; Jansen, Eystein Klimaendringer i Norge - forskernes forklaringer. Universitetsforlaget 2013 ISBN 9788215021584. 256 sider.
  • Alfsen, Knut H.; Hessen, Dag Olav; Jansen, Eystein Klimaendringer i Norge. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02158-4. 248 sider.

Rapporter

  • Nilsen, Jan Even Øie; Drange, Helge; Richter, Kristin; Jansen, Eystein; Nesje, Atle Endringer i fortidens, dagens og framtidens havnivå med spesielt fokus på vestlandskysten. NERSC 2012. 48 sider NERSC Special Report(89)
  • Nilsen, Jan Even Øie; Drange, Helge; Richter, Kristin; Jansen, Eystein; Nesje, Atle Changes in past, present, and future sea level on the coast of Norway. NERSC Bergen 2012. 48 sider

Andre publikasjoner

  • Sessford, Evangeline; Tisserand, Amandine Aline; Risebrobakken, Bjørg; Andersson, Carin; Dokken, Trond Martin; Jansen, Eystein Warm Atlantic Intermediate Water in the Denmark Strait during D-O events. 2017.
  • Asteman, Irina Polovodova; Binczewska, Anna; Dobosz, Slawomir; Jansen, Eystein; Moros, Matthias; Risebrobakken, Bjørg; Slawinska, Joanna Determining changes in the Baltic Sea outflow during the late Holocene based on organic carbon, stable carbon isotopes and benthic foraminifera.. 2016.
  • Sessford, Evangeline; Jansen, Eystein; Tisserand, Amandine Aline Water masses and circulation in the Denmark Strait during D-O events. 2016.
  • Asteman, Irina Polovodova; Risebrobakken, Bjørg; Bak, Malgorzata; Binczewska, Anna; Borowka, Riszard K.; Dobosz, Slawomir; Jansen, Eystein; Kaniak, Aleksandra; Moros, Matthias; Perner, Kerstin; Slawinska, Joanna CLIMLINK: Climate forcing factors for marine environmental change during the mid- and late Holocene – a link between the NE Atlantic and the Baltic Sea.. 2015.
  • Jansen, Eystein Selvmotsigende konspirasjoner. 2011.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2017-08-20 22:15:22