Om personen

Anne Homme er statsviter med hovedfag i administrasjon og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen 1993, og doktorgrad 2008 fra samme sted. Homme har arbeidet som forsker ved Rokkansenteret og tidligere Senter for samfunnsforskning siden 1993. Hennes avhandling undersøker forholdet mellom staten og kommunene i formingen av skolen i Norge fra ca 1860-2000. Hommes forskningsinteresser og erfaring omfatter særlig studier av offentlige myndigheter og forvaltning sentralt og lokalt, med størst vekt på utdanning: grunnskole, videregående opplæring, men også høyere utdanning og barnehage. Homme har også gjennomført studier av kultursektoren.

Anne Homme er prosjektleder for FINNUT-prosjektet "Lost in Transition. Styring, ledelse og organisering av tiltak for gjennomføring av videregående opplæring".

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

Bokkapitler

  • Homme, Anne D; Rykkja, Lise H. Skolesekkforvaltning – krysspress og handlingsrom. I: Den kulturelle skolesekken. Fagbokforlaget 2013 ISBN 9788270811571.. sider 33-60
  • Rykkja, Lise H.; Homme, Anne D Heftig og begeistret: Den kulturelle skolesekkens heiagjeng. I: Den kulturelle skolesekken. Fagbokforlaget 2013 ISBN 9788270811571.. sider 85-105
  • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne Dåsvatn Statlig og kommunal styringskapasitet i skolen - en sammenligning av England og Norge. I: Flernivåstyring og demokrati. Fagbokforlaget 2008 ISBN 978-82-450-0771-8.. sider 47-72
  • Homme, Anne Dåsvatn Nye styringsformer - nye aktører? Kommunale endringsprosesser og lokal innflytelse i skolen. I: Det ustyrlige klasserommet. Om styring, samarbeid og læringsmiljø i grunnskolen. Universitetsforlaget 2004 ISBN 8215004431.. sider 237-261

Rapporter

Alle rapporter

Andre publikasjoner

  • Homme, Anne Hvordan øke gjennomføringen i videregående opplæring?. 2018.
  • Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne Endring av arbeidsdeling, ledelse og organisering med økt pedagogressurs: "Hvordan virker økt andel barnehagelærere på praksis og kvalitet i barnehager?. 2018.
  • Homme, Anne; Eide, Helene Marie Kjærgård Erfaring med implementering av økt pedagogtetthet: Betingelser for god implementering av 50 % andel barnehagelærere. 2018.
  • Ludvigsen, Kari; Homme, Anne Changing professional roles in Norwegian Early Childhood Education and Care. 2017.
  • Hope, Kristin Lofthus; Homme, Anne Prevention of early school leaving. How local policy enactment plays out in four Norwegian county municipalities.. 2017.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:15:56