Motivasjon og behandlingens troverdighet viktig i angstbehandling

Barns motivasjon for behandling og hvor troverdig de oppfatter behandlingen, har betydning for alliansen mellom dem og terapeuten.


Av Veronica Helle

Alliansen er kvaliteten på det følelsesmessige båndet mellom klient og terapeut og graden av samarbeid om terapeutiske oppgaver. Allianse er vist å være viktig for om klienten møter til timene, hvor fornøyd de er med behandlingen, og hvor godt behandlingen virker.

Terapeuten kan jobbe med motivasjon og behandlingstroverdighet tidlig i behandlingen. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

- Arbeid for å styrke barnets motivasjon og behandlingstroverdighet tidlig i behandlingen kan legge til rette for en sterk allianse mellom barnet og terapeuten. God informasjon om behandlingen, og hvordan denne kan hjelpe for angstplagene, kan bidra til å øke troverdigheten. Arbeid med å avklare og øke motivasjonen kan være nyttig der barna viser liten motivasjon for behandling, sier Gro Janne Wergeland, forsker ved RKBU Vest, Uni Research Helse og en av forfatterne bak studien.

Forskerne undersøkte hva som påvirker alliansen ved å spørre 91 barn i alderen 8-15 år som mottok kognitiv atferdsterapi i BUP for angstforstyrrelser, og deres terapeuter.

- Å finne ut at motivasjon og behandlingens troverdighet påvirker alliansen er nyttig fordi disse faktorene er påvirkbare gjennom terapeutisk arbeid, sier Wergeland.

Motivasjon omfatter ungdommens anerkjennelse av problemer, hvor alvorlig de opplever problemet er og hvor engasjert de er til endring. Behandlingstroverdighet innebærer hvor logisk og troverdig barnet oppfatter behandlingen å være. Både motivasjon og behandlingstroverdighet kan påvirkes og endres.

Fra RKBU Vest har Bente Haugland og Gro Janne Wergeland deltatt som forfattere av artikkelen.

 

Kilde:
K.W. Fjermestad, M. D. Lerner, B. D. McLeod, G. J. H.Wergeland, B. S. M. Haugland, O. E. Havik, L.-G.Öst, W. K. Silverman (2017) Motivation and treatment credibility predict alliance in cognitive behavioral treatment for youth with anxiety disorders in community clinics. J. Clin. Psychol. 2017;1–13


11. januar 2018 14:10

Personer involvert

cp: 2019-03-25 21:16:12