Forbudt og forvist: Australske myndigheter går til «krig» mot kriminelle MC-gjenger

Synnøve Jahnsen har publisert bokkapittelet “In search of bad characters: Banning and banishing outlaw motorcycle gangs”.

Kapittelet er et bidrag i antologien “Moral Issues in Intelligence-led Policing” i Routledge sin serie Frontiers in Criminal Justice. Boken er redigert av Helene Oppen Gundhus, Kira Vrist Rønn, Nick Fyfe

Jahnsens kapittel utforsker og analyserer den Australske «krigen» mot kriminelle MC-gjenger, som utgangspunkt for å forstå hvordan lokale og nasjonale trusler forstås og håndteres på tvers av statlige og føderale aktører og lovverk. Jahnsen baserer seg på dokumentanalyse, feltarbeid og intervju med representanter fra politi- og etterretningsenheter og viser hvordan inngrep som i utgangspunktet var ment å forebygge terrorhandlinger, anvendes mot andre og mindre alvorlige trusler og sosiale problemer. Samtidig viser hun hvordan repressive strategier kan stå til hinder for dialogbaserte konfliktløsning- og politimetoder. 

Du kan lese mer om antologien på forlagets nettsider.

 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.


7. desember 2017 16:08

Personer involvert

cp: 2019-01-18 14:17:56