Sosiale medier trigger samfunnsinteresse

Digitale medier skaper mange nye former for frivillig deltakelse, viser rapport.


Av Andreas R. Graven

I rapporten oppga 20 prosent av de som hadde vært frivillige det siste året at de hadde utført noe av dette arbeidet i digitale kanaler, ofte på Facebook som fortsatt er den største sosiale kanalen. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)


Digitalt frivillig arbeid handler som oftest om informasjons- og kommunikasjonsarbeid, oppretting av og invitasjon til arrangement, innholdsproduksjon til nettsider og sosiale medier, og administrering av Facebook-grupper, viser rapporten.

Menn drev oftere med teknisk nettsideutvikling og innholdsproduksjon enn kvinner, mens færre med høyere utdanning administrerte nettdiskusjoner og skaffet midler ved innsamlinger.

– Informasjon formidlet i sosiale medier kan også vekke en politisk nysgjerrighet og samfunnsinteresse, sier forsker Ivar Eimhjellen i Uni Research. 32 prosent av de spurte, og spesielt de yngre, hadde fått trigget en samfunnsinteresse gjennom noe de hadde observert i sosiale medier.

Eimhjellen presenterte nylig sine funn på avslutningskonferansen for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor i Oslo, 8. november. 

Les hele rappporten her

I rapporten oppga 20 prosent av de som hadde vært frivillige det siste året at de hadde utført noe av dette arbeidet i digitale kanaler, ofte på Facebook som fortsatt er den største sosiale kanalen.

Skjer veldig raskt

Eimhjellen står bak rapporten «Kollektiv handling i digitale medier: Nye digitale skiller?» sammen med postdoktor Jørn Ljunggren ved Universitetet i Oslo.
 

Ivar Eimhjellen (bildet)  står bak den nye rapporten, sammen med forskerkollega Jørn Ljunggren. (Foto: Andreas R. Graven) 


Engasjement i sosiale medier kan skje veldig raskt, og nær sagt hvem som helst kan starte en aksjon. Dette viste seg for eksempel i forbindelse med flyktningkrisen der både en rekke enkeltpersoner og flere typer grupper ville hjelpe flyktninger utover våren 2015. 

Les mer her om Facebooks betydning for hjelpearbeid i flyktningkrisen.

– Vi har ønsket å besvare spørsmål om hva som skjer i de digitale mediene i tilknytning til samfunnsinteresse og engasjement, siden det har kommet mange nye måter å få samfunnsrelevant informasjon på, mange måter å ytre seg på og gjøre digitalt frivillig arbeid, sier Eimhjellen. 

– Det drives relativt mye frivillig arbeid på sosiale medier, alt fra sympatihandlinger ved å like innlegg og sider, drive innholdsproduksjon, til de mange muligheter som har åpnet seg for organisering, som å etablere støttegrupper og innsamlingsaksjoner, sier han. 

Sosiale skiller

Eimhjellen viser blant annet til et av hans tidligere forskningsprosjekter for å illustrere dette, nettopp hva som skjedde med folks engasjement på sosiale medier i forbindelse med flyktningkrisen.

– Vi ser flere av de samme sosiale skillene som i vanlig samfunnsengasjement, der for eksempel utdanningsforskjeller opprettholdes, der flere med høyere utdanning deltar, opplyser han. På den andre siden ser vi at yngre ofte er mer aktive enn de eldre i det digitale, noe som tyder på en mobiliserings- eller demokratiseringseffekt, en arena der de unge kan engasjere seg, sier Eimhjellen.

I noen digitale engasjementsformer er det også spesielt kvinner som mobiliseres. Ofte når det kommer nye medier og kommunikasjonskanaler er man redd det vil få konsekvenser for det eksisterende.

– Man tenker gjerne at det skal revolusjonere eller at det f.eks skal ødelegge for eksisterende engasjements- og organiseringsformer. Eimhjellen ser heller at ny teknologi både former og blir formet av eksisterende måter å engasjere seg på, og at teknologien i mange tilfeller supplerer heller enn å erstatte eksisterende handlings og organiseringsformer.

– De sosiale mediene har gjort det enklere for enkeltpersoner å engasjere seg umiddelbart for nye saker som dukker opp. De etablerte organisasjonene henger seg gjerne på og støtter opp om slike digitalt initiativ. Samtidig er det jo også slik at mange aksjoner og innsamlinger aldri blir en suksess, det er gjerne de som lykkes vi ser og hører om, sier Eimhjellen.

Utviklingen innen frivillig arbeid

En liten andel i undersøkelsen hadde også deltatt i en eller flere former for crowdsourcing.   

– Dette kan være en type deltakende digital aktivitet der en aktør inviterer et større publikum til å bidra med en liten oppgave eller innsats. Gjennom internett kan man nå ut til svært mange på kort tid, og selv om hver enkelt bare bidrar litt så vil det totale bidraget kunne bli stort.

I undersøkelsen bidro de fleste til enkeltpersoner og til en lokal frivillig organisasjon. Oftest handlet dette om pengedonasjoner.

Bruken av digitale medier til slike former for frivillige bidrag er foreløpig ikke svært utbredt, men er likevel veldig interessant med hensyn til utviklingen innen frivillig arbeid. Vil teknologien kunne utjevne sosiale forskjeller samfunnsengasjement  og i frivillig arbeid, for eksempel med hensyn til alder og utdanning, eller vil eksisterende forskjeller i deltakelse bli reprodusert i de sosiale mediene? Dette trenger vi mer forskning for å svare på, skriver forskerne i rapporten.


14. november 2017 10:45

cp: 2019-01-18 15:15:35