Vi har de elvene vi fortjener

Miljøet i elver og bekker er under press, men kan utformes slik at planter og fisk får gode livsvilkår. Ny håndbok viser hvordan.


Av Andreas R. Graven


Forsker Ulrich Pulg og kolleger i Uni Research har utarbeidet en håndbok om tiltak til forbedring av fysisk miljøtilstand i bekker og elver.

Tiltakshåndboken ble lansert i en trykt versjon 27. september på det 8. nasjonale seminaret om vassdragsrestaurering.

Nå er hele håndboken tilgjengelig også digitalt.

Klikk her for å lese/laste den ned i pdf-format.

– Det er ingen tvil om miljøet i elver og bekker er under press. Og det er ikke bare kraftutbygginger som endrer livsgrunnlaget for fisk og planter i vassdrag, men også mange andre fysiske inngrep som for eksempel bekkelukking, utretting, kanalisering og flomsikring, sier Ulrich Pulg i Uni Research.
 

Forsker Ulrich Pulg i Uni Research. 


Håndboken er delt i tre tematiske blokker: Restaurering av elver, fiskepassasjer og habitattiltak.

– I håndboken presenterer vi dagens kunnskapsstatus internasjonalt og en rekke aktuelle utprøvde metoder. Også ivaretagelse av gjenværende miljøkvaliteter er inkludert, et viktig skritt dersom miljømål i vassdrag skal nås, opplyser Pulg.

Ved siden av tiltakshåndboken med videreførende litteratur finnes en god praksisdel, der gjennomførte eksempler, inklusive resultater, blir presentert.

– Håndboken skal bidra til kunnskapsformidling og er laget for arbeidet med vannforskriften. Den gir også viktig informasjon for vilkårsrevisjoner av vannkraftverk, pålegg ved eksisterende vannbrukskonsesjoner, frivillige initiativ til miljøtiltak samt infrastrukturprosjekter, flomsikringsarbeid og byutvikling, sier Pulg.


29. september 2017 15:28

cp: 2019-12-04 11:16:41