Pris til Giardiaforskere

Giardiagruppen ved Uni Research Helse og UiB er tildelt Bergen kommunes forsknings- og innovasjonspris for helse- og omsorgstjenestene 2017.


Av Rune Rolvsjord

Forskningsdirektør ved Uni Research Helse, Ingvild Eide Graff og professor Nina Langeland ved UiB og Haukeland universitetssjukehus mottok prisen på vegne av Giardiagruppen. Foto: Rune Rolvsjord.

Prisen tildeles en forsker eller et miljø som har gitt viktig bidrag til utviklingen av helse- og omsorgstjeneste og de utfordringer Bergen kommune står overfor. I begrunnelsen vektlegges det at Giardiagruppen oppfyller kriteriene knyttet både til forskning og nytteverdi på en utmerket måte. Giardiagruppen tok tak i nye og dagsaktuelle problemstillinger ved Giardia-epidemien i Bergen i 2004, en epidemi som hadde langvarige konsekvenser for befolkningen og helsetjenestene.

Høsten 2004 ble Svartediket, drikkevannskilde for store deler av befolkningen i Bergen sentrum, forurenset av parasitten Giardia lamblia. Minst 2500 personer i Bergen ble syke med akutt tarminfeksjon. Foto: Knut-Arne Wensaas

Gruppen har gjennomført forskningsprosjekter av høy kvalitet, og som også gir klare effekter tilbake til helsetjenesten. Dette reflekteres i et 20-talls vitenskapelige artikler i ledende internasjonale tidsskrift innen fagfeltet.

Giardiagruppen består i 2017 av:

  • professor Guri Rørtveit (UiB og Allmennmedisinsk forskningsenhet, Uni Research Helse)
  • seniorforsker Knut-Arne Wensaas (Allmennmedisinsk forskningsenhet Uni Research Helse og UiB)
  • professor Nina Langeland (UiB og Haukeland universitetssjukehus)
  • postdoktor Kurt Hanevik (UiB)
  • førsteamanuensis II Kristine Mørch (UiB og Haukeland universitetssjukehus)
  • professor Geir Egil Eide (UiB og Helse Vest)
  • ph.d.-kandidat Sverre Litleskare Emberland (UiB og Allmennmedisinsk forskningsenhet, Uni Research Helse)
  • ph.d.-kandidat Knut Erik Emberland (UiB og Allmennmedisinsk forskningsenhet, Uni Research Helse)

Les mer om Giardia-forskningen ved Allmennmedisinsk forskningsenhet, Uni Research Helse


15. juni 2017 12:21

Personer involvert

cp: 2018-04-21 09:16:26