Barn med vitamin B12-mangel sliter med å legge puslespill og tolke andres følelser

Små barn med lave verdier av vitaminet B12 gjorde det dårligere på kognitive tester 5 år senere når de skulle gjenkjenne bokstaver, legge puslespill og tolke andre barns følelser.


Av Andreas R. Graven

En av de 320 femåringene i Nepal som har blitt testet med ulike oppgaver. De samme barna fikk målt nivåer av B12-vitaminnivå i blodet da det var spedbarn. Jo lavere forekomster av B12-verdier i blodet som babyer, jo dårligere løste barna de kognitive testene ved 5 års alder, viser studien. (Foto: Privat)


Jo lavere forekomster av B12-verdier i blodet som babyer, jo dårligere løste barna de kognitive testene ved 5 års alder, viser den nye studien som er publisert i tidsskriftet American Journal of Clinical Nutrition.

Forsker og klinisk psykolog Ingrid Kvestad i RKBU Vest, Uni Research Helse, er førsteforfatter på den nye studien, som er utført i Nepal sammen med blant annet kollega Mari Hysing.

Ingrid Kvestad, RKBU Vest, Uni Research Helse. (Foto: Rune Rolvsjord)

I mange fattige land, og spesielt i sør Asia, der mange spiser lite kjøtt og annen mat fra dyr, er mangel på vitamin B12 utbredt. Tidligere forskning har gitt indikasjoner på at vitamin B12 er viktig for hjernen sin utvikling, påpeker Kvestad. 

I Bhaktapur i Nepal tok forskerne blodprøver av 500 spebarn og målte vitamin B12-status. Omtrent 5 år etter kontaktet de 320 av disse barna og gjennomførte ulike utviklings- og kognitive tester.

– Resultatene våre viser en tydelig sammenheng mellom tidlig vitamin B12 status og forskjellige mål på barnas utvikling. Blant annet ser vi en sammenheng med hvordan barna tolket komplekse geometriske figurer, og i hvor stor grad de kunne oppfatte andre barn sine følelser, opplyser Kvestad.

Dermed antyder den nye studien at B12-mangel kan svekke, eventuelt bare forsinke utviklingen av hjernen til små barn. De var i 5-års alderen da testene ble utført. 

– Det er et stort antall barn i lavinntektsland som ikke utvikler seg godt nok i henhold til sitt potensiale. Våre resultater peker mot at et middel for å sikre en bedre utvikling for disse barna kan være å korrigere vitamin B12 mangelen tidlig. Vi er i ferd med å bekrefte disse resultatene i kliniske forsøk, sier Kvestad.

 

– Flesteparten av de undersøkte barna i Nepal hadde lavere verdier av vitamin B12 enn det som er anbefalt for en god utvikling, såkalt suboptimale nivåer, sier Ingrid Kvestad. Med seg på studien har Kvestad og Hysing Sykehuset Innlandet, Tribhuvan Universitetet i Nepal, Center for Intervention Studies in Maternal and Child Health (CISMAC) ved Universitetet i Bergen, Høyskolen i Oslo og Akershus, Haukeland Universitetssykehus og forskere i USA fra Johns Hopkins University og Harvard T.H. Chan School of Public Health.

– Flesteparten av de undersøkte barna i Nepal hadde ikke alvorlig lave nivåer av vitamin B12. Men de hadde lavere verdier enn det som er anbefalt for en god utvikling, såkalt suboptimale nivåer, sier Kvestad. 

 Nivåene til de fleste var ikke så lave at de må ha behandling, men såpass lave at de ikke utvikler seg optimalt.

Det er snakk om en skjult mangel der cellene i barnas kropper, slik at de jobber på spreng for å signalisere at her er det fare på ferde. Vår studie er ett bidrag til det store puslespillet som gir kunnskap om B12 mangel og konsekvensene det kan få for utviklingen til barn, sier Kvestad.


Referanse:

Ingrid Kvestad, Mari Hysing, Merina Shrestha, Manjeswori Ulak, Andrew L. Thorne-Lyman, Sigrun Henjum, Per M. Ueland, Øyvind Midttun, Wafaie Fawzi, Ram K. Chandyo, Prakash S. Shrestha & Tor A. Strand. Vitamin B12 status in infancy is positively associated with development and cognitive functioning five years later in Nepalese children. Først publisert på nett 22. mars, 2017, doi: 10.3945/ajcn.116.144931 American Journal of Clinical Nutrition


24. mars 2017 11:20

Personer involvert

cp: 2018-05-26 08:18:03