Ny 3D-programvare gir bedre digital kartlegging

VIDEO: De siste årene har nytt utstyr og stadig bedre avbildningsteknikker revolusjonert måten feltstudier utføres innen geovitenskapen. 
 


Av Andreas R. Graven

simon buckley
Forsker Simon Buckley, Uni Research CIPR. (Photo: Andreas R. Graven)


Nå presenterer forskere fra Uni Research CIPR og kolleger en ny, unik programvare for virtuell modelltolkning  og -visualisering. Det skjer på konferansen 2nd Virtual Geoscience Conference (VGC 2016) i Bergen. Konferansen arrangeres fra 21. til 23. september i Bergen. 

Programvaren kalles LIME og er utviklet av Virtual Outcrop Geology Group (VOG), som er et samarbeid mellom Uni Research CIPR i Bergen og University of Aberdeen, UK. 

Se video nedenfor om LIME, der forsker Simon Buckley ved Uni Research CIPR forteller. (Video kun på engelsk).


20. september 2016 09:14

cp: 2019-01-18 14:17:51