Satser stort på Big Data

Med splitter nye Center for Big Data Analysis er ambisjonen til Uni Research å bli ledende på Big Data i Norge.


Av Andreas R. Graven

Satsingen på Big Data i Uni Research ledes av matematiker og fysiker Klaus Johannsen, som også er forskningsdirektør i avdelingen Uni Research Computing. (Foto: Andreas R. Graven)

I januar 2015 ser nyetableringen dagens lys. Styret i forskningsselskapet har vedtatt å legge 10 millioner kroner på bordet til senterleder Klaus Johannsen.

Med startskuddet for denne satsingen i Uni Research, går også en drøm i oppfyllelse for den erfarne fysikeren, matematikeren og lederen av avdelingen Uni Research Computing.

- Å etablere et senter for Big Data er noe hjertet mitt har banket for lenge. Vi starter imidlertid ikke fra scratch:

- For cirka to år siden begynte vi å undersøke mulighetene for å satse på Big Data.

- Siden den gang har vi utviklet strategier for hvordan Big Data kan anvendes innen forskning og næringsliv. Nå jobber vi med å tilpasse produksjons- systemet Hadoop, slik at det kan behandle forskningsdata best mulig, sier Johannsen.

- Blir svært viktig også i Norge
Han påpeker at Big Data er på frammarsj i Europa, hittil mest utbredt i England og Tyskland.

- Big Data vil bli svært viktig også i Norge i årene fremover, både for forskere og næringslivet, i jakten på nye løsninger, kunnskap og kommersielle muligheter, sier Johannsen.

Som ekspert på blant annet datadrevet forskning og matematisk modellering, har Klaus Johannsen et solid grunnlag for å lede Big Data-satsingen i Uni Research.

Big Data handler som navnet antyder om store datamengder. Men like viktig er de store mulighetene som åpner seg for å kombinere og analysere veldig mye ustrukturert og strukturert informasjon superraskt – og svært avansert.

Det skjer rett og slett på måter som går kapasiteten til menneskets hjerne og dagens tradisjonelle IT-systemer en høy gang. Hensikten er blant annet å avdekke helt nye sammenhenger.

- Med produksjonssystemet for Big Data utføres analyser på et høyere, mer strukturert nivå.

- Med andre ord: vi får viktig og verdifull informasjon raskt, og som ellers ville vært utilgjengelig, rett i hånden.

- Dette vil være gull verdt ikke bare for næringslivet, men også for vitenskapen, sier Johannsen.

Aina M. Berg

Unik totalkompetanse
Tidspunktet for å satse innen Big Data i Norge er riktig nå, mener administrerende direktør Aina Berg:

- Uni Research er i en særstilling, fordi vi har unik totalkompetanse som gjør oss i stand til å utvikle Big Data i selskapet.

- Mulighetene innen forskningsområdene våre – klima, helse, energi, miljø og samfunn – er enorme. Det samme gjelder mulighetene til å jobbe med industrien om forskningsbaserte tjenester, sier hun.

- Vi håper satsingen skal bli et konkurransefortrinn for hele Uni Research, legger Berg til.

I oppstarten har det nye senteret et kjerneteam på 9 ansatte, og samarbeider med blant annet Uni Research Klima om tjenester for klimaservice.

Et annet prosjekt den første tiden er analyser av sosiale medier, nærmere bestemt i 1,4 millioner klimabloggposter, for å granske utviklingen av kunnskap og hvor meninger oppstår.

Big Data – noen eksempler
Klaus Johannsen understreker at anvendelsesmulighetene for Big Data er store og mangfoldige.

http://uni.no/media/files/2014/09/klaus-johannsen.jpg
- Big Data vil bli svært viktig også i Norge i årene fremover, både for forskere og næringslivet, sier Klaus Johannsen. (Foto: Andreas R. Graven)

Her noen eksempler:

- Folks forbrukeratferd kan belyses bedre, med store gevinster for privat sektor. På helsefeltet kan man få bedre oversikt over samlet helsesituasjon til den enkelte for å skreddersy behandling. Da er det selvsagt viktig å ivareta personvernet, sier han.

- Innen helse er også helseøkonomi på makronivå veldig interessant. På klimafeltet kan simuleringer kombineres med blant annet satellittdata.

- Innen miljøovervåkning kan vi få bedre oversikt og et klarere bilde av situasjonen for økosystemer og arter, legger Johannsen til.

To andre sentre i Norge, et med hovedkontor i Oslo og et i Stavanger, er involvert i Big Data. Johannsen påpeker at Center for Big Data Analysis i Uni Research ikke vil gå disse i næringen.

- På noen områder overlapper vi hverandre, så samarbeid er definitivt aktuelt, og jeg har allerede vært i kontakt med Stavanger, sier han.


26. september 2014 09:17

Personer involvert