Utvikler bedre værvarsler

Ved å bli mer presis på hva som er usikkert, skal værvarslene bli sikrere. En ny metode for å varsle været utvikles nå ved Uni Research.


Av Camilla Aadland

Doktorgradsstipendiat Torge Lorenz er i gang med å forbedre korttidsværvarslene, det vil si værvarsler for opp til to dager.

- Varslene kan brukes til offshore vindenergi, marine operasjoner og på flere andre områder, forteller Lorenz.

Dekker usikkerhetene
Sammen med blant andre Met.no og Statoil utvikler han den nye værvarslingsmetoden. Det gjør han ved å jobbe videre på en metode som er under utvikling ved det europeiske værvarslingssenteret ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts), og overføre den til korttidsvarsler.

- Vi bruker en samling med modellkjøringer, i stedet for bare en, og på den måten dekker vi usikkerhetene i varselet bedre, forklarer Torge Lorenz.

Hans veileder, forskningsleder Idar Barstad i Uni Research, utdyper:

- Dette vil være en mer fysisk konsistent måte å varsle været på. Tidligere har estimatet for usikkerheten i varslene bygd på en mindre fysisk metode, men nå har ECMWF gått over til en ny metode som gir mer presise estimat for usikkerhet, sier Barstad.

Offhore vind
Foreløpig blir metoden utviklet for Nordsjøen og Norskehavet, først og fremst med tanke på utplassering og vedlikehold av offshore vindinstallasjoner. Men Barstad tror industri, reiseliv, jordbruk og flere andre næringer vil ha god nytte av den forbedrede måten å varsle været på.

 

- Den vil være nyttig i et kost-nytte-perspektiv. Statoil vil for eksempel få vite at det er 95 prosent sannsynlighet for at været vil være godt nok til å kjøre ut med utstyr og mannskap, og vil slippe å bli liggende inne ved kaien på grunn av at det er varslet for dårlig vær, sier han.

Han mener usikkerheten som ligger i varslene er en uutnyttet mulighet.

- Vi kommer ikke med en eksakt prediksjon, men viser hvilket område sannsynligheten for temperatur, vind og nedbør ligger innenfor. Det nye varselet vil være mer nøyaktig fordi en mer presist kan knytte rett nivå av usikkerhet til varslene, sier han.

Enklere å ta avgjørelser
En lignende metode for værvarsling brukes i dag, men den har mindre presise anslag for usikkerheten, og er dårligere fysisk fundert, ifølge Barstad. Dermed er det større sjanse for at realitetene ligger utenfor utfallsrommet som er varslet, noe som igjen betyr at en tar viktige beslutninger på feil grunnlag.

Prosjektet startet opp før sommeren, og de to håper at allerede om ett år vil de ha mer informasjon å dele.

Lorenz og Barstad tror metoden på sikt kan brukes hvor som helst, uavhengig av geografisk område.

Det nye varselet vil gi et mer presist anslag for usikkerheten.

- Dette vil gjøre det enklere for dem som må ta avgjørelser basert på værvarsler. De vet den virkelige sjansen for at vinden overstiger en viss verdi, sier Torge Lorenz.


1. oktober 2013 10:55