Forskningsområde: Klima

klimaKlima definerer grunnleggende rammevilkår for både det naturlige miljøet og for samfunnet. Vi studerer hvordan klimaet endres, hvilke konsekvenser det får og hvordan vi reduserer og tilpasser oss klimaendringer. 

Sentralt i forskningen på klima er analyser og beregninger av hvordan klimasystemet endrer seg lokalt og globalt, og hvordan grunnleggende fysiske og kjemiske systemer vekselvirker. Vi produserer klimaframskrivninger som grunnlag for planutforming for brukere i offentlig og privat sektor. 

Vi vurderer også hvorvidt CO2-lagring er en egnet teknologi for å redusere klimaendringer.

Vår forskning på klima er viktig for samfunnets evne til planlegging og for andre forskningsmiljøers evne til å analysere konsekvenser av observerte og framtidige klimaendringer for blant annet:

  • miljø og økologi
  • helse
  • matproduksjon
  • kraftproduksjon
  • økonomisk bærekraftighet
  • naturskaderisiko

Vi har en tverrfaglig tilnærming som inkluderer matematikere, fysikere, statistikere, samfunnsvitere, geologer, meteorologer, geofysikere, oseanografer, modellører, biologer, ingeniører og teknikere.

Prosjekter

Se alle
cp: 2017-05-25 17:17:48