Forskningsområde: Energi

energiVi utfører forskning og utvikling som legger til rette for optimal vurdering og bruk av energiressurser.

Innen olje- og gassektoren utvikler vi avanserte reservoarmodeller og avanserte teknikker for økt utvinning fra oljefelt (EOR) - for eksempel basert på petroleumsmikrobiologi - for å utnytte ressursene best mulig. 

For å få ut størst mulig potensial av CO2-lagring, utforsker vi stadig nye teknikker,  slik at vi kan redusere påvirkningen på klimaet. 

På feltet fornybar energi, blir geotermisk-, offshore vind-, tidevann- og bølgeenergi studert for å øke forståelsen av hvordan slike energikilder kan bidra til et lavkarbonsamfunn. For å kunne oppnå dette, benytter vi state of the art målemetoder sammen med simuleringsteknikker.

Prosjekter

Se alle
cp: 2017-05-25 17:15:36