Tilknytning og samspill - med COS som verktøy

Kurs av: Uni Research Helse / RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge fra: 18.09.19 - 19.09.19, 0900 - 1530

Om arrangementet

Tilknytning og samspill - med trygghetssirkelen (COS) som verktøy

Gjennom to dager vil vi ha en psykoedukativ grunnopplæring med fokus på tilknytning og observasjon av samspill, der barns atferd og følelsesmessige reaksjoner ofte kan være vanskelige å forstå ut fra den situasjonen de kommer til uttrykk i. Det kan skape forvirring og usikkerhet i hvordan man skal forstå barnet og dets behov. Gjennom kurset vil vi trene på å kjenne igjen de ulike tilknytningsmønstrene og ha fokus på strategier som kan bidra til å forme barnets atferds- og samhandlingsmønster i positiv retning. Materialet som benyttes i dette kurset er forskningsbasert og hentet fra tilknytningsfeltet, utviklingspsykologi, hjerneforskning og kunnskap om traumebevisst omsorg.

Tid: 18. - 19. september 2019, kl 9 - 15.30 begge dager

Sted: RKBU Vest, Nygårdsgaten 114

Forelesere: Norma Vågstøl og Anja Helene Strønen Lien, COS-terapeuter

Kurset er gratis, lunsj er ikke inkludert (men det er kantine på huset).

MELD DEG PÅ

Dag 1: En introduksjon og grundig innføring i tilknytning og observasjon med utgangspunkt i trygghetssirkelen. Dere vil få innføring i ulike begreper, og se et utvalg av videoopptak av barns samhandlingsmønstre (både lav- og høyrisiko).

Dag 2: Bruk av denne kunnskapen ved øvelse på observasjon og tolkninger av samspill og tilknytningskvalitet ved hjelp av diskusjoner og gruppearbeid, med utgangspunkt i filmer med ulike utfordringer i samspillet.

Disse kursdagene kvalifiserer til inntak for opplæring i foreldrekurset «Vær med meg - med trygghetssirkelen som guide til barnets følelser og behov».  Dette kurset holdes 4. og 5 i desember ved RKBU vest.

Kontakt

cp: 2019-09-20 23:15:36