Barneorientert familieterapi, seminar m/Jim Wilson

Seminar av: Uni Research Helse / RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge fra: 29.10.18 - 30.10.18, 0900 - 1530

Om arrangementet

Hvordan kan vi gjennom en dialogbasert terapeutisk praksis fokusere på barn, ungdom og familie;

  • Kreative tilnærminger i (familie)terapeutisk arbeid med barn
  • Utvikling og utvidelse av egen terapeutisk stil
     
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Jim Wilson er en erfaren familieterapeut og har utarbeidet metoder som spesielt tar sikte på å inkludere barn i behandlingen. Han har også skrevet bøker om temaet. De siste årene har han vært spesielt opptatt av utfordringene ved å jobbe i spenningsfeltet mellom kreative individuelle tilnærminger og prosedyrestyrte systemer. Hans siste bok «Creativity in Times of Constraint» (Karnac forlag) kom i november 2017.

Målet er å utforske muligheter for nyttige relasjoner med barn, unge og deres familier. Hovedvekten vil være på kooperative tilnærminger som legger vekt på en "seriøst lekende" orientering som understreker det kreative potensialet i hver deltaker.

Dette inkluderer oppmerksomhet til utøveres kreative muligheter, samt å adressere de kontekstuelle kreftene som truer kreativitet og fantasi.

Målgruppe:
Kurset er åpent for ansatte som arbeider som familieterapeuter, familieveiledere og psykologer innenfor psykisk helsevern for barn og ungdom, Bufetat, kommunalt barnevern, familievernkontorene, PPT og andre som arbeider i tverrfaglige og tverretatlige sammenhenger med barn med psykiske vansker.

Innhold:
Fokus på barnet i familieterapi og relasjonell praksis: en radikal systemisk tilnærming i kombinasjon med at du får mulighet for å utvide ditt repertoar og muligheter i familiearbeid og familieterapi.

Disse to sammenhengende temaene vil adressere muligheter og begrensninger i relasjon til arbeidet innenfor familieterapi, psykisk helsearbeid, barnevern, helsestasjon, skole og andre rammer for forandringsarbeid med barn, unge og familier.  

Om foreleser:
Jim Wilson er systematisk psykoterapeut og familieterapeut (lis.) fra Wales/England. Han har praktisert som familie terapeut i over tretti år, og startet sin karriere som sosialarbeider i sitt hjemland Skottland.Han er tidligere direktør for Centre for Child Focused Practice ved Institute of Family Therapy (IFT) i London. Han er kjent for sin kreativitet og humor og for sin engasjerende stil som foredragsholder.

Han har jobbet i lovbestemte frivillige og uavhengige sektorer, og har nylig jobbet som konsulentfamilieterapeut innen CAMHS-tjenesten i London. Han gir rådgivning, trening og veiledning til  psykologer og psykisk helse- og sosial arbeidere i Storbritannia, Europa og Sør-Amerika.

Hans siste bok fokuserer på: Creativity in Times of Constraint: A Practitioner's Companion in Mental Health and Social Care

Tidligere utgivelser:
«Child Focused Practice: En samarbeidssystemisk tilnærming» (Karnac, 1998),
 «The Performance of Practice: Enhancing the Repertoire of Therapy with Children and Families» (Karnac 2007).

Sted: RKBU Vest/Uni Research, Nygårdsgaten 114.

Tidspunkt: Mandag 29. oktober og tirsdag 30. oktober kl. 9.00 -15.30.

Workshopen er gratis – inkl. te/kaffe. Lunsj kan kjøpes i kantine eller nærliggende butikker.

Påmeldingsfrist: Mandag 22.oktober 2018.

Påmelding: Klikk her

Godkjenninger: Norsk Psykologforening godkjenner seminaret som 13 timers vedlikeholdsaktivitet.

 

Kontakt

cp: 2018-10-18 10:15:29