Seminar om angst

Seminar av: Uni Research Helse / RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge fra: 31.05.18 - 31.05.18, 1000 - 1430

Om arrangementet

Hva gjør vi når vanlig angstbehandling ikke virker? Å hjelpe foreldre med angst til å oppdra trygge barn

Tid: 31. mai 2018, kl. 10.00-14.30

Sted: BB-bygget på Haukelandsområdet (på "Ulrikssiden" av Sentralblokken), auditorium 1

Målgruppe: Medarbeidere som jobber med barn og unge i kommunale tjenester eller spesialisthelsetjenesten, og forskere med interesse for temaene.
Kurset passer for alle som arbeider med behandling og tidlig intervensjon ved angst hos barn og unge - både i spesialisthelsetjenesten og i førstelinjetjenesten.

Seminaret er gratis. Lunsj kan kjøpes i kantinen til UiB som ligger i tilslutning til auditoriet.

MELD DEG PÅ

RKBU Vest og PBU, Helse Bergen, inviterer til heldagsseminar om angstbehandling med de to internasjonalt anerkjente forskerne og klinikerne: Samantha Cartwright-Hatton, professor i klinisk barnepsykologi, University of Sussex, Brighton, UK, og Thomas H. Ollendick, professor i klinisk psykologi og direktør for Child Study Center, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Virginia, USA.

Seminaret vil ha hovedfokus på praktiske tiltak og konkrete verktøy som kan brukes i behandling av barn og unge med angsttilstander.
Seminaret vil ha følgende hovedtema:

«Helping anxious parents raise confident children” ved Samantha Cartwright-Hatton

“Brief Intensive Treatments for Childhood Anxiety and Phobic Disorders: The Future that is Now” ved Thomas H. Ollendick. Trinnvis behandlingstilnærming ved angst vil adresseres, med særlig fokus på videre behandling for de som ikke har god nok effekt av «standard» manualbasert behandling.

Samantha Cartwright-Hatton, Foto: University of Sussex

Cartwright-Hatton har omfattende forskningskompetanse på og klinisk erfaring med behandling av angstlidelser, særlig behandling av barn med angst i førskole- og tidlig skolealder, samt foreldrearbeid i familier hvor foreldrene også selv har angstplager.

Thomas Ollendick, Foto: Virginia Polytechnic Institute

Ollendick har bred klinisk og forskningserfaring med forebygging, kartlegging og behandling av en rekke ulike psykiske lidelser hos barn og unge, inklusive angstlidelser. Han har solid kompetanse på kognitiv atferdsterapi, og er internasjonalt ofte benyttet som ressursperson og kurs- og foredragsholder.

 

Ved spørsmål kan Gro Janne Wergeland kontaktes

 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

 

cp: 2018-04-24 04:15:36