Spesialkurs i vold i nære relasjoner

Kurs av: Uni Research Helse / Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin fra: 24.05.18 - 25.05.18, 0900 - 1600

Om arrangementet

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har gleden av å tilby et nytt spesialkurs innen tema vold i nære relasjoner. Vi vil fokusere på ny aktuell kunnskap så vel som økt handlingskompetanse. Kurset holdes på Solstrand Hotel & Bad den 24. og 25. mai 2018.

Kurset er et tilbud til alle overgrepsmottak, men da kapasiteten er begrenset vil ansatte ved mottak som profilerer og tilbyr hjelp ved vold i nære relasjoner få førsteprioritet, og antall fra hvert enkelt mottak vil reguleres. Alle deltakere må ha gjennomført nettkurs før kurset, https://kurs.uni.no/, enten nettkurs i volds- og overgrepshåndtering for legevaktpersonell eller nettkurs for fastleger om vold i nære relasjoner (NB kun godkjent for spesialiteten allmennmedisin).

Det søkes om følgende godkjenninger:
Dnlf:
-allmennmedisin:
15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i overgrepshåndtering til videre- og etterutdanning. 8 valgfrie poeng til videre- og etterutdanningen for nettkurs for fastleger om vold i nære relasjoner eller nettkurs i volds- og overgrepshåndtering for legevaktpersonell. Til sammen utgjør dette 23 poeng

-patologi: 15 timer til den valgfrie delen av kurskravet for leger i spesialisering. 8 timer som valgfritt kurs til videre- og etterutdanning for nettkurs i volds- og overgrepshåndtering for legevaktpersonell. Til sammen utgjør dette 23 timer

-fødselshjelp og kvinnesykdommer: 15 timer som valgfritt kurs for leger under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning. 8 timer som valgfritt kurs til videre- og etterutdanning for nettkurs i volds- og overgrepshåndtering for legevaktpersonell. Til sammen utgjør dette 23 timer

-psykiatri: 15 timer for spesialistenes etterutdanning. 8 timer som valgfritt kurs til videre- og etterutdanning for nettkurs i volds- og overgrepshåndtering for legevaktpersonell. Til sammen utgjør dette 23 timer

NSF:
15 timer som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie. 8 timer som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie. Til sammen utgjør dette 23 timer.

Kurset, kost og losji dekkes av Nklm. Reisen til og fra og eventuell ekstra overnatting må dere betale selv som tidligere.

Påmeldingsfrist 3. april 2018

Foreløpig program
Påmelding

cp: 2018-04-24 04:15:36