Musikk er livet!

Konferanse av: Uni Research Helse / GAMUT - Griegakademiets senter for musikkterapiforsking fra: 25.10.17 - 25.10.17, 0900 - 0900

Om arrangementet

Dagskonferanse om musikk som verktøy i arbeid med barn og unge i utfordrende overganger.

Sted: Auditoriet i Nygårdsgaten 114 i Bergen (Uni Research Helse)

Konferansen presenterer faglige og kunstneriske innlegg av fagpersoner og ungdommer om bruk av musikk som forebyggende verktøy i utfordrende overganger.

Arrangør: Det nasjonale kompetansenettverket for musikkterapi i barnevernsfeltet

Konferansen er gratis. Se konferansen egen nettside for nærmere påmelding og program

cp: 2017-10-20 05:17:32