DUÅ-fagdag

Konferanse av: Uni Research Helse / RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge fra: 30.05.17 - 30.05.17, 0900 - 1630

Om arrangementet

Vi har gleden av å invitere til 4. nasjonale fagdag for De Utrolige Årene. Fagdagene våre har vært en suksess. Svært mange fagpersoner og ledere i Norge som arbeider med de ulike De Utrolige Årene programmene samles denne dagen. Vi ser en stor verdi i det fellesskap og kontaktnettet en slik samling kan skape.

Årets program vil i ha sterkt fokus på barns selvregulering. Øyvind Kvello fra NTNU og Lene Straarup fra Center for ADHD i Danmark vil holde innlegg knyttet til selvregulering. I tillegg vil professor emeritus Willy-Tore Mørch holde en forelesing med historisk tilbakeblikk på barneperspektivet.  Verdal kommune vil holde innlegg som omhandler bruk av DUÅ som rød tråd i de kommunale tjenestene.

Dagen har et program som gjenspeiler høyst aktuelle tema i tiden og som kan gi nyttig kunnskap i DUÅ arbeidet som utføres i Norge.

Vi ønsker velkommen til den nasjonale fagdagen 2017!

Dina puppet C:Axtell Expressions, Inc, Wally/Molly C:Gigadoon, LLC, Tiny Turtle C:Folkmailns, Inc

Tid: 30. mai 2017, kl. 09:00-16:30
Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Bergen

Deltakeravgift: kr 1.350,- frem til 1. april, etter 1. april kr 1.550,-

Målgruppe: 
Fagpersoner som arbeider med programmer fra DUÅs programserie
Politikere og ledere tilknyttet organisasjoner som har implementert De Utrolige Årene
Internasjonale samarbeidspartnere
Andre som ønsker å bli kjent med DUÅs tilbud og aktiviteter

Meld deg på
 

Program:

08.30: Registrering
09.00: Kulturinnslag
            Åpning v/Helsedirektoratet
            Velkommen 
09.30: Et historisk tilbakeblikk på barnets rolle i samfunnet v/Willy-Tore Mørch
10.30: Pause
10.50: «Ta deg sammen da!» - Om selvregulering, ADHD og De Utrolige Årene v/Lene Straarup, Center for ADHD, Danmark
12.00: Prisutdeling - gaver
12.15: Lunsj
13.15: Selvregulering i et normalperspektiv og som driver til utvikling av psykiske lidelser v/Øyvind Kvello, NTNU
14.15: Pause
14.30: Selvregulering, forst.  v/Øyvind Kvello, NTNU
15.15: Pause
15.30: DUÅ som rød tråd i de kommunale tjenestene v/Verdal kommune
16.15: Takk for nå - og vel hjem!
16:30: Slutt

 

Veiledninger 29. og 31. mai

I tilknytning til DUÅ fagdagen i Bergen, inviteres det til veiledninger både dagen før, 29. mai og dagen etter, 31. mai. Siste frist for påmelding til alle veiledningene er 1. mai 2017.

Les mer og meld deg på


 

Lene Straarup

Lene Straarup er spesialist i klinisk barneneuropsykologi og dansk mentor i De Utrolige Årene. Hun er ansatt i Center for ADHD, og har de siste 6 årene arbeidet med DUÅs foreldreprogram til familier med ADHD eller lignende vanskeligheter. Hun har også mangeårig erfaring fra Pedagogisk Psykologisk Rådgivning (PPT) i Skanderborg kommune.


Øyvind Kvello

Øyvind Kvello er professor ved NTNU og har/hatt bistillinger ved UiT, HiH, HiST og RBUP Øst og Sør. Han har jobbet flere år i ulike deler av hjelpeaparatet (hvor han fortsatt har en bistilling) og har flere fordypninger. Han veileder flere tjenester på kompliserte saker og metodeutvikling. Han har skrevet nær 100 publikasjoner om barns oppvekst og barn og familier i risiko.


WIlly-Tore Mørch

Willy-Tore Mørch er professor emeritus i barn og unges psykiske helse ved Norges arktiske universitet, UiT. Mørch var leder av De Utrolige Årene fra 1998 og frem til ultimo 2015. Frem til 2005 i samarbeid med RBUP Midt-Norge. Mørch fikk formidlingsprisen av Det helsevitenskapelige fakultet i 2010 og Åse Gruda Skards pris for popularisering av psykologisk kunnskap av Norsk Psykologforening i 2011. Han har publisert en lang rekke vitenskapelige artikler, bøker og bokkapitler internasjonalt og nasjonalt.

 

cp: 2017-05-25 17:17:10