Utredning av tilsyn som styringsform i forholdet mellom staten og kommunene

Project Department: Uni Research Rokkan Centre period: 10.01.03 - 02.01.04

About the project

Only available in Norwegian