Skolen som styringsarena? Betingelser for gjennomføring av Reform97 i en ny lokalstyrekontekst

Project Department: Uni Research Rokkan Centre period: 01.01.00 - 31.12.02

About the project

Only available in Norwegian