Kunnskapsstatus for den nordiske forskningen om statlig arbeidsgiverpolitikk

Project Department: Uni Research Rokkan Centre period: 12.05.06 - 16.10.06

About the project

Only available in Norwegian