Forvaltningsreformer og institusjonell endring, effekter og implikasjoner

Project Department: Uni Research Rokkan Centre period: 01.01.98 - 31.12.02

About the project

Only available in Norwegian