Evaluering av forsøk med preferansevalg ved direkte ordførervalg

Project Department: Uni Research Rokkan Centre period: 15.08.07 - 29.02.08