Effekter av en gjeninnføring av adgang til å stryke listekandidater ved kommunestyrevalg

Project Department: Uni Research Rokkan Centre period: 01.10.08 - 30.03.09

About the project

Only available in Norwegian