Offentlig-privat (OPS) samarbeid i kommuner - Modeller og erfaringer

Project Department: Uni Research Rokkan Centre (group: Democracy, Civil Society and Public Administration) period: 01.09.14 - 01.12.14

Project results

Rokkanrapport 08-2014: Bjarte Folkestad og Tord Skogedal Lindén: Offentlig – privat samarbeid i kommuner. Modeller og erfaringer.

About the project

Prosjektet skal gi en systematisk og samlet oversikt over sentrale tendenser, modeller og erfaringer med offentlig-privat samarbeid (OPS) i norske kommuner.

I prosjektet ser vi nærmere på hvor omfattende bruken av OPS er i norske kommuner og på hvilke områder OPS blir brukt, kjennetegn ved kommunene som benytter seg av OPS, hva som karakteriserer OPS, hvordan kommunepolitikere vurderer bruken av OPS, hvordan fordeling risiko mellom private og offentlige aktører forstås og om kommunestyrepolitikere føler at de påtar seg for mye risiko ved OPS.

Samarbeidspart på prosjektet: Ole Helby Petersen, Associate professor ved Roskilde universitet.