Local Councillors in Europe

Project Department: Uni Research Rokkan Centre (group: Democracy, Civil Society and Public Administration) period: 01.01.08 - 31.12.08

Project results

Rokkanrapport 1-2012

Offerdal, Audun;Aars, Jacob; Norske kommunestyrerepresentantar i europeisk lys. Rapport frå ei undersøking av representantar i 14 ulike land

Rapporten presenterer resultat frå ei samanliknande undersøking av kommunestyrerepresentantar i 14 land i Europa. Rapporten byggjer på data samla inn gjennom det europeiske samarbeidsprosjektet MAELG (Municipal Assemblies in European Local Governance). Den norske delen av undersøkinga har fått finansiering frå Kommunal- og regionaldepartementet og Meltzerfondet. Utanom dei to forfattara ne har Bjarte Folkestad, Hans-Erik Ringkjøb
og Signy Irene Vabo deltatt i prosjektet. Dei to første har vore tilsette ved Rokkansenteret, medan Vabo har vore tilsett ved Høgskolen i Oslo.

About the project

Only available in Norwegian