Kartlegging og analyse av omfang og konsekvenser av interkommunalt samarbeid i norske kommuner

Project Department: Uni Research Rokkan Centre (group: Democracy, Civil Society and Public Administration) period: 01.06.11 - 01.04.13

About the project

Only available in Norwegian