Evaluering av forsøket med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved kommunestyrevalget 2011

Project Department: Uni Research Rokkan Centre (group: Democracy, Civil Society and Public Administration) period: 01.04.10 - 30.11.13

About the project

Only available in Norwegian

Publications

Reports

  • Folkestad, Bjarte Korleis gjekk det i kommunane som gjennomførte forsøket med nedsett røystealder i 2011?. Uni Research Rokkansenteret, Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier 2015. 22 pages
All reports