Å tilpasse tjenestene til menn og kvinner - metodeutvikling for økt brukertilfredshet på kommunale tjenester

Project Department: Uni Research Rokkan Centre period: 22.01.02 - 31.03.03

About the project

Only available in Norwegian