Spedbarns mestring av stress: en longitudinell studie av mor-spedbarn samspill

Project Department: Uni Research Health (group: Regional Centre for Child and Youth Mental Health and Child Welfare) period: 01.01.03 - 31.01.08

Project results

2 måneder gamle spedbarn viste seg å regulere sin atferd til ulike kvaliteter ved samspillet. Sensitiviteten til kvalitative forskjeller i samspillet var også avhengig av barnets tilstand. Mødrene viste lignende regulering, og kommuniserte annerledes med spedbarnet under brudd enn i samspill. Dette illustrerer at mor og spedbarn er aktive bidragsytere i tidlig samspill, og at begge partene er avhengig av kontingente responser fra den andre for å holde dialogen i gang.

Under vaksinasjon ved 3 måneders alder var mors trøsteatferd assosiert med mer, og ikke mindre gråt hos barnet. Avhengig av mødrenes trøstestil, var det også ulikheter i spedbarnas fysiologiske stressrespons og oppmerksomhetskontroll.

About the project

Spedbarnet har sosiale ferdigheter som har betydning for regulering av atferd i mellommenneskelig situasjoner, og at tidlig mor-spedbarn samspill er transaksjonelle prosesser. Relasjonelle erfaringer antas å påvirke mor og barn i ubehagelige situasjoner over korte tidsintervall.

Metoder
Prosjektet er en langtidsstudie av 50 mødre og spedbarn som deltar i fem eksperimenter og observasjoner, i en periode der barnet er 2 til 17 måneder gammelt. Doktorgradsavhandlingen bygger på 3 empiriske artikler og data fra alle fem studiene i prosjektet.

Eksperimentelle laboratoriestudier:
To av studiene er basert på et laboratorie-oppsett, også kalt ”Double Video- paradigme”. Det eksperimentelle designet gjør det mulig å legge inn subtile eksperimentelle brudd i mor-spedbarn samspillet da barna var 2 måneder gamle.
Da barna var 17 måneder, deltok mor og barn i en standardisert situasjon, også kalt ”Fremmed Situasjon”, som består av de fire fasene; mor og barn sammen; en fremmed kommer inn til mor og barn; mor forlater rommet; gjenforening med mor.

Naturlig observasjon:
To studier undersøker forholdet mellom spedbarns stressreaksjoner og mødres trøst under vaksinasjon da barnet var 3 måneder, samt barnas grad av oppmerksomhetskontroll ved 2 måneders alder, og forholdet mellom spedbarns stressreaksjoner og mødres trøst under vaksinasjon da barnet var 15 måneder.

Publikasjoner:

Braarud, Hanne Cecilie; Stormark, Kjell Morten
Prosodic modifiaction and vocal adjustment in mothers speech during face-to-face interaction with their two-to-four month-old infants: A double Video Study
Social Development, Vol. 17, issue 4, p. 1074-1084, 2008

Braarud, Hanne Cecilie; Stormark, Kjell Morten
Sosiale ferdigheter hos små spedbarn: Undersøkelser av mødre og spedbarn i Double Video paradigme
Psyke & Logos, Vol. 29, Nummer 2, s. 499-512, 2008

Braarud, Hanne Cecilie
Infant Regulation of Distress: a longitudinal study of transactions between mothers and infants
Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, 2007, Bergen

Braarud, Hanne Cecilie; Stormark, Kjell Morten
Expression of negative Affect During Face-to-Face Interaction: A double Video Study of Young Infants Sensitivity to Social Contingency
Infant and Child Development, Vol. 15, p. 251-265, 2006

Braarud, Hanne Cecilie; Stormark, Kjell Morten
Maternal soothing and infant distress responses: Soothing, crying and adrenocortical activity during inoculation
Infant Behavior & Development, Volume 29, Issue 1, p. 70-79, 2006

Stormark, Kjell Morten; Braarud, Hanne Cecilie
Infants' sensitivity to social contingency: a "double video" study of face-to-face communication between 2-and 4-month-olds and their mothers
Infant Behavior & Development, Vol. 27, Issue 2, pp. 195-203, 2004