RGPs’ list length and patients’ use of out-of-hours services

Project Department: Uni Research Health (group: National Centre for Emergency Primary Health Care)

Project results

Det var svært stor variasjon i bruk av legevakt, noe som tyder på at mange fastleger bør legge til rette for flere akuttpasienter.

  • Gjennomsnittlig kontaktrate var 27,4 kontakter per 100 listepasienter, med stor variasjon mellom fastlegene
  • Pasienter fra mannlige fastleger, unge fastleger og innvandrerfastleger brukte legevakten mer enn pasienter fra hhv. kvinnelige fastleger, eldre fastleger og norske fastleger.
  • Pasienter fra lange lister, fra solopraksiser og fra åpne lister bruker legevakten minst.
  • Legevakten blir mest brukt i utkantstrøk.

About the project

No English text.

Publications

Articles

All articles
cp: 2019-12-04 11:16:58