Geography and utilisation of out-of-hours services

Project Department: Uni Research Health (group: National Centre for Emergency Primary Health Care) period: from 01.09.12

Project results

Første artikkel ble publisert i juni 2013:

  • Økende reiseavstand var sterkt assosiert med lavere bruk av legevakten, nærmest uavhengig av demografiske og sosioøkonomiske faktorer.
  • Konsultasjonsraten ved legevakt falt til under det halvet ved en reiseavstand på 43 km eller mer, kontaktraten ved 77km eller mer.
  • Andelen kontakter som førte til konsultasjon var klart fallende ved økende reiseavstand.
  • Økende avstand var assosiert med reduksjon i henvendelser av alle hastegrader, også de mest akutte.

About the project

No English text.

Publications

Articles

All articles

Reports

All reports
cp: 2019-12-04 11:17:40