Admissions to a Norwegian emergency psychiatric ward

Project Department: Uni Research Health (group: National Centre for Emergency Primary Health Care) period: 01.01.09 - 31.12.20

Project results

Første artikkel (2012):

Studien sammenliknet pasientgruppene innlagt via henholdsvis fastleger, legevakt, spesialisthelsetjenesten i psykiatri og andre spesialiserte helsetjenester. Hovedfunnene var:

  • ingen signifikante forskjeller i andel av innleggelsene som kunne blitt håndtert uten akuttinnleggelse
  • små forskjeller i kjennetegn ved pasientgruppene
  • hyppigere bruk av politiassistanse og tvang ved innleggelsene fra legevakt enn ved innleggelser fra de andre henvisningsinstansene

Andre artikkel (2016):

Studien undersøkte faktorer assosiert med akuttinnleggelser der henvisende instans brukte tvang, og der pasienten ble tatt imot til frivillig innleggelse (underkjenning av tvang). Studien viste at

  • sannsynligheten for underkjenning av tvang hadde sterkere assosiasjon med pasient- og sykdomsfaktorer enn med henvisende instans
  • suicidalitetsrisiko som del av innleggelsesgrunnlaget økte sannsynligheten for underkjenning
  • tvangsinnleggelser av ikke-etnisk norske ble sjeldnere underkjent enn tvangsinnleggelser av etnisk norske

Link til artiklene finnes nederst på siden

About the project

No English text.

Publications

Articles

All articles
cp: 2019-12-04 11:17:29