Uni Research Health

Publications

Articles

All articles

Books

  • Johansen, Ingrid H.; Blinkenberg, Jesper; Arentz-Hansen, Cecilie; Moen, Kåre Legevakthåndboken, 6. utg. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 9788205506992. 1000 pages.
  • Kirsti Malterud Kvalitativ metasyntese som forskningsmetode i medisin og helsefag. Universitetsforlaget 2017.
  • Hjørleifsson, Stefan God praksis – om medisin og etikk. Fagbokforlaget 2017 ISBN 9788245020762.
  • Malterud, Kirsti Kvalitative forskningsmetoder for medisin og helsefag. 4. utgave. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215028286. 256 pages.
  • Malterud, Kirsti Kvalitativ metasyntese som forskningsmetode i medisin og helsefag. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215028903. 168 pages.
All books

Chapters

  • Malterud, Kirsti Systematisk tekstkondensering - En pragmatisk metode for tverrgående tematisk analyse av kvalitative data. I: Kvalitative analysemetoder i sundhedsforskning. Klim 2018 ISBN 9788772042350.. pages 115-134
  • Anderssen, N.og Svendsen, P.K. Ung og skeiv. I Klepp KI, Aarø LE. (red.) Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid 2017. pages 269-290
  • Breivik, Kyrre; Olweus, Dan Mobbing i skolen – grunnleggende fakta og tiltak med Olweusprogrammet.. I: Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-46398-1.. pages 372-398
  • Geretsegger, Monika; Fitzthum, Elena; Stegemann, Thomas For what it's worth...: Determining the value of music therapy - An example from Austria. I: The Economics of Therapy. Jessica Kingsley Publishers 2017 ISBN 978-1-84905-628-1.. pages 68-89
  • Gold, Christian; Saarikallio, Suvi H.; McFerran, Katrina Music therapy. I: Encyclopedia of Adolescence. Springer 2017 ISBN 978-3-319-32132-5.. pages 1-10
All book chapters

Reports

All reports